Vincent
Van Peteghem
Federaal vice-eersteminister en minister van Financiën, bevoegd voor Fraudebestrijding en de Nationale Loterij

We hebben het goed in ons land, maar we mogen niet op onze lauweren rusten. Onze welvaartstaat, met een vangnet voor wie ziekte of tegenslag kent en de automatische indexering van lonen en pensioenen, biedt de beste bescherming voor onze gezinnen en alleenstaanden. Het is een systeem dat we moeten koesteren, het is een systeem dat we moeten beschermen. De komende jaren moeten we de houdbaarheid en betaalbaarheid van onze welvaartstaat verzekeren. Dat vraagt moed om ingrijpend te hervormen. In onze fiscaliteit, pensioenen en gezondheidszorg. We moeten hoger mikken. Op mij kan u rekenen. 

Fiscale Blauwdruk

Als minister van Financiën kreeg minister Vincent Van Peteghem de opdracht om werk te maken van de voorbereiding van een bredere fiscale hervorming. Dit om het belastingstelsel te moderniseren, te vereenvoudigen, meer rechtvaardig en meer neutraal te maken. Een opdracht die hij met de grootste zorg en veel verantwoordelijkheidsgevoel op zich heeft genomen. 

Laat hier uw gegevens achter en ontvang de Blauwdruk in uw mailbox.

19 handtekeningen

Klik hier om de privacyvoorwaarden te raadplegen