biografie

Over Vincent

Vincent Van Peteghem is vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de coördinatie van de Fraudebestrijding en de Nationale Loterij in de Belgische Federale Regering.  

Minister Van Peteghem heeft een succesvolle academische carrière als professor Operations Management en directeur Onderwijsinnovatie aan de EDHEC Business School in Rijsel wanneer hij in 2016 de eed aflegt als lid van Kamer van Volksvertegenwoordigers voor cd&v. Daar laat hij zich opmerken als inhoudelijke sterkhouder van de partij in de commissie Buitenlandse Betrekkingen, de onderzoekcommissie Kazachgate en de werkgroep Politieke Vernieuwing. 

Na een verkiezingsoverwinning wordt hij in 2019 burgemeester van De Pinte. In datzelfde jaar doet hij ook zijn intrede als Vlaams parlementslid, tot hij op 1 oktober 2020 de eed aflegt als vice-eersteminister voor cd&v en minister van Financiën in de federale regering De Croo I. 

Minister Van Peteghem focust van bij het begin van zijn ministerschap op de noodzaak van doortastende hervormingen. In het eerste deel van zijn ministerschap gaan veel inspanningen naar het ondersteunen van gezinnen, alleenstaanden en ondernemingen doorheen de covid- en energiecrisis. Dat weerhoudt hem niet om ook hervormingen door te voeren die het belastingsysteem moderniseren, vereenvoudigen en rechtvaardiger maken. Zo voert minister Van Peteghem de mini-taxshift in waar een lastenverlaging op arbeid gekoppeld wordt aan verhoogde lasten op vervuiling en vermogen. Daarnaast zet hij in op verschillende hervormingen binnen de strijd tegen fiscale fraude, het versterken van de Belgische overheidsholding FPIM en de vergroening van het bedrijfswagenpark. Sluitstuk hiervan is zijn voorbereidend werkstuk voor de bredere fiscale hervorming. Een hervorming gestoeld op het systeem van een dual income tax, waar lasten op arbeid stevig verlaagd worden, en verschuiven richting lasten op vermogen, consumptie en vervuiling.  

Op het moment dat het tanende vertrouwen van de spaarder in de bankensector de stabiliteit van de financiële sector in gevaar dreigt te brengen, beslist minister Van Peteghem in 2023 maatregelen te nemen om de concurrentie binnen de bankensector aan te zwengelen. Hij slaagt erin de bankensector in beweging te brengen door voor het eerst een eenjarige staatsbon uit te brengen, die de grootste financiële operatie werd in de Belgische geschiedenis.  

Als minister verantwoordelijk voor de Belgische Douane gaat hij samen met hen de strijd aan tegen de internationale drugshandel. Voor het eerst sinds jaren wordt stevig geïnvesteerd in mensen en middelen bij de douane. Er wordt werk gemaakt van een doortastende ketenaanpaken door intense samenwerking met de bronlanden en partnerlanden. 

Ook internationaal drukt minister Van Peteghem zijn stempel. Zo was hij een voortrekker bij het vinden van een consensus op OESO- en Europees niveau voor de invoering van een wereldwijde minimumbelasting voor multinationals en een hervorming van het Stabiliteits- en Groeipact.  

Vincent Van Peteghem (43) is getrouwd met Evelyn en papa van drie dochters, Josephine (2017), Florine (2019) en Olivia (2022).